P R Á N I K U S   Ú J D O N S Á G A I N K

(a világon elõször itt, igényes jógázóknak)

P R Á N A   É S   A Z   É V S Z A K O K

P R Á N A   É S   A Z  E L E M E K T A N A

P R Á N A   É S  A   T U D A T Á L L A P O T

P R Á N A   F E L V É T E L E   A   L É G Z É S T Õ L   F Ü G G G E T L E N Ü L

KURZUS SOROZAT KEDZÕKNEK, ÉS TAPASZTALT HALADÓKNAK

ISMERJE MEG A PRÁNA REJTETT OLDALAIT.

  • Új információk a pránáról, annak útjáról, és átalakulásáról.
  • A légzéshez kapcskolódó prána energiák rendszerbe foglalása.
  • Személyes pránaélmény megszerzése kezdõknek és haladóknak.
  • A prána az évszakok és napszakok függvényében.

ÚJ KÉPESSÉGEK KIALAKÍTÁSA A PRÁNA KÜLÖNVÖZÕ MÓDOZATAINAK FELVÉTELÉRE.

  • A prána felvételének azonnali lehetõsége. Haladóknál korrekciós lehetõség, és a felvétel mennyiségének és minõségének jelentõs javítása.
  • A prána utjának és átalakulásának és további hasznosulásának tudati konrollálása.
  • A prána felvételének képessége az évszakoknak és napszakoknak megfelelõen.

EDDIG ISMERETLEN MÓDSZEREK ELSAJÁTÍTÁSÁNAK LEHETÕSÉGE.

  • Személyreszóló prána elemzés és tanácsadás, elméleti, gyakorlati, és energetikai szinten. Korrekciós technikák elsajátítása.
  • A tudatállapotok elsajátításának és rögzítésének elegáns és gyors lehetõségei.
  • A tudatalatti érzelmi tartalmak és a prána kapcsolatának rendezése.